កម្មវិធីបញ្ចប់
  មានបញ្ហា?​ ទាក់ទងមក +855 92 92 1000

កម្មវិធីនេះត្រូវបានបញ្ចប់ហើយ!

សូមអបអរសាទរដល់អ្នកចូលរួមទាំងអស់ដែលបានធ្វើការកក់ទុក។ អ្នកបានធានានូវតម្លៃល្អបំផុតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដែលបានផ្សព្វផ្សាយហើយឥឡូវនៅឆ្ងាយពីការក្លាយជាម្ចាស់ផ្ទះ!

ក្នុងនាមក្រុមទាំងមូលនៃRealestate.com.kh និងសមាជិកទាំងអស់យើងសូមអរគុណចំពោះការចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ពិសេសនេះហើយយើងទន្ទឹងរង់ចាំជួយអ្នកតាមតម្រូវការអចលនទ្រព្យនាពេលអនាគត។

តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងទៀត?

ប្រសិនបើអ្នកបានធ្វើការកក់ការធ្វើជាសមាជិកនៃ Realestate.com.kh នឹងទាក់ទងអ្នកក្នុងរយៈពេល ៧ ថ្ងៃទៀតដើម្បីរៀបចំការណាត់ជួបនិងណែនាំអ្នកតាមរយៈដំណើរការទិញអចលនៈទ្រព្យ។

តើអ្នកខកខានឱកាសដ៏ល្អមែនទេ?​ មិនមែនជាបញ្ហាទៀតទេ, ពួកយើងអាចជួយអ្នកបានដើម្បីឲ្យអ្នកបានទទួលនូវការបញ្ចុះតម្លៃដ៏ពិសេស ដោយគ្រាន់តែបំពេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៅខាងក្រោមនេះ។

ប្រសិនបើអ្នកជាម្ចាសគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ ឬចង់ធ្វើជាដៃគូសហការរបស់យើងខ្ញុំ សូមទាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទ +៨៥៥ ៩២ ៩២ ១០០០ ដើម្បីប្រឹក្សាពីការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះ។

សាររបស់អ្នកត្រូវបានផ្ញើ